Tjänster

Tjänsteutbud

Här på vårt företag, Tyresö-Haninge Bärgningstjänst AB kan man få hjälp med det allra mesta som har med snöröjning att göra. Vi arbetar främst i Falun och Borlänge, men vi kan även åta oss uppdrag på andra ställen. Det lönar sig med andra ord att slå oss en signal, även om man inte just är stationerad i Falun eller Borlänge. När vi genomför våra uppdrag, så har vi en fullgod försäkring som träder in, om någonting skulle hända under våra uppdrag. Bland våra tjänster kan nämnas snöplogning, sandning, trädbeskärning och  arbeten med kran. Vi berättar gärna mera om våra tjänster vid intresse.